Scéim ECCE

Tá Naíonra Naithí rannpháirteach sa scéim ECCE (Scéim Luathblianta  Saor in Aisce i gCúram agus Oideachas na Luath-Óige). Maoiníonn an scéim oideachas réamhscolaíochta saor in aisce do gach páiste go dtí go leanann siad ar aghaidh ar scoil.

Dóibh siud nach bhfuil páirteach sa scéim "ECCE", tá táillí le níoc.         

  

Nascanna:

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige - www.dcya.gov.ie/ecce

Coiste Cúram Leanaí Dhún Laoghaire - Rath an Dúin - www.dlrccc.ie 

Pobal - www.pobal.ie