Polasaí an Naíonra

 1. Seirbhís Naíonra d’ardchaigdeán a chur ar fáil do pháistí idir 3 agus 5 bliana d’aois.

 2. Tá sé mar pholasaí ag an Naíonra seo timpeallacht taithneamhach, spreagúil, tacúil, fáiltiúl, sláintiúil, sábháilte a chur ar fáil do gach páiste.

 3. Beidh sé mar phríomhfheidhm ag an Naíonra :

  • Naíonra a reachtáil trí mhéan na Gaeilge.

  • Deis agus tacaíocht a thabhairt don pháiste óg an Ghaeilge a shealbhú go nádúrtha.

  • Cabhrú le forbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn trí mhodh an tsúgartha, ag tacú le ról na dtuismitheoirí i bhforbairt agus in oideachas an pháiste.

  • Deiseanna comhionannais a chur chun cinn do gach páiste.

  • Seirbhís tacaíochta d’ardchaighdeán a sholáthar do thuismitheoirí