Cén t-am a thosaíonn an Naíonra?

An mbeidh lón ag mo pháiste sa Naíonra?


An gá dom éadaí breise a chur i mála scoile mo pháiste?


An mbeidh mo pháiste ina shuí ar feadh an lae?


Cén t-am ar cheart dom mo pháiste a bhailiú?

Tá dhá sheisiún againn sa Naíonra.

Grúpa 1: Osclóidh duine de fhoireann an Naíonra an geata beag ag 8.30r.n. Ag cloí le rialacha na scoile, níl cead ag aon tuismitheoir teacht isteach an geata go dtí go n-osclaíonn ball de fhoireann an Naíonra nó ball de fhoireann na scoile é.

Grúpa 2: Molann muid do ghrúpa 2 gan teacht isteach an geata beag roimh 11.30rn chun seans a thabhairt do Ghrúpa 1 imeacht abhaile.

Beidh lón beag folláin ag teastáil agus do pháiste ag freastal ar an Naíonra. Mar shampla - ceapaire, píosa toraidh nó glasraí srl. Ní cheadaítear milseáin, seacláid, cnónna, criospaí ná guma coganta sa Naíonra. Níl deoch ag teastáil.


Níl aon ghá éadaí breise a chur i mála scoile do pháiste ach más fearr le do pháiste a gcuid éadaí féin, táimid lán tsásta go gcuirfeadh sibh sa mhála iad.
Bíonn roinnt éadaí breise ag an Naíonra ar eagla na heagla agus má chuirtear ar do pháiste iad, le do thoil glan iad agus seol ar ais chugainn iad!

Ní bheidh na páistí ina suí ar feadh an lae. Sa Naíonra bíonn go leor saor-imirt ar siúl. Is curaclam éiritheach bunaithe ar fhiosrúchán, trí mheán an tsúgartha, Montessori, ealaíne, ceoil agus nádúr atá againn sa Naíonra.

Bíonn muid ag súil go suífidh na páistí ag am lóin agus ag am ciorcal chun seans a thabhairt dóibh dul i dtaithí ar mar a bhíonn sa scoil.


Grúpa 1: Críochnaíonn an Naíonra do ghrúpa 1 ag 11.30rn dá bhrí sin is gá duit a bheith ag doras an Naíonra roimhe sin chun do pháiste a bhailiú.

Grúpa 2: Críochnaíonn an Naíonra do ghrúpa 2 ag 2.30in Dá bhrí sin is gá duit a bheith ag doras an Naíonra roimhe sin chun do pháiste a bhailiú.