Cad is Naíonra ann?

‘Séard atá i gceist le Naíonra ná grúpa páistí 3-5 bliana ag teacht le chéile le Stiúrthóir chun oideachas réamhscolaíochta a thabhairt don pháiste trí mheán na Gaeilge.

An gá do mo pháiste Gaeilge a bheith acu chun clárú sa Naíonra?

Ní gá do pháistí Gaeilge a bheith acu chun clárú sa Naíonra. Tugann muid tacaíocht do gach páiste astu féin, ar a leibhéal féin.

Cé mhéad seisiún atá agaibh in aghaidh an lae?

Cé mhéad páiste/stiúrthóir atá sa Naíonra?

An bhfuil táillí le híoc sa Naíonra?

Cén aois is gá a bheith ag mo pháiste chun tosú sa Naíonra?

Conas a chláraíonn mé mo pháiste sa Naíonra?

Reáchtálann Naíonra Naithí dhá sheisiún in aghaidh an lae. Bíonn an chéad sheisiún 8.30r.n. - 11.30 r.n. agus dara ceann 11.30r.n. - 2.30 i.n.

Bíonn 20 páiste i ngach seisiún i Naíonra Naithí agus ar a laghad ceathrar stiúrthóirí. Sin cóimheas 5:1 páistí:duine fásta.


Tá Naíonra Naithí rannpháirteach sa scéim ECCE (An bhliain réamhscoile saor in aisce i gcúram agus oideachas na luath-óige) ach dóibh siúd nach bhfuil páirteach sa scéim bíonn táille le híoc acu.

Glacann Naíonra Naithí le páistí os cionn trí bliana atá ábalta an leithreas a úsáid go neamhspleách.Téigh i dteagmháil linn trí ríomhphost/glaoch fóin nó buail isteach chugainn chun foirm chlárúcháin a fháil.